Image block - Dr. TSE Hio Meng

領峰醫務中心 Paramount Medical Centre

領峰醫務中心 Paramount Medical Centre

謝曉明 醫生

婦產科專科醫生
 
香港中文大學內外全科醫學士,
英國皇家婦產科醫學院院士,
香港醫學專科學院院士(婦產科),
香港婦產科學院院士
 
主要服務範圍 :
 
  • 產科
  • 婦科
  • 陰道鏡
  • 家庭計劃指導